35. ČESKÝ A SLOVENSKÝ EPILEPTOLOGICKÝ SJEZD

ČTVRTEK 9. 11. 2023

9.30-10.30 Slavnostní zahájení Epileptologického sjezdu

Předsedající: Brázdil M., Ošlejšková H.

 • Ošlejšková H. Protizáchvatové léky a jejich vztah k autismu
 • Předání Cen J. M. Marci a prezentace vítězných prací
  • Horák O., Burešová M., Kolář S., Španělová K., Jeřábková B., Gaillyová R., Česká K. Réblová K., Šoukalová J., Zídková J., Fajkusová L., Ošlejšková H., Rektor I., Danhofer P. 
   Next-generation sequencing in children with epilepsy: The importance of precise genotype-phenotype correlation
  • Aulická S., Česká K., Šána J., Siegel F. Brichtová E., Ošlejšková H., Hermanová M., Hendrych M., Ponechal Michu E., Brázdil M., Slabý O., Nestrašil I.
   Cytokine-chemokine profiles in the hippocampus of patients with mesial temporal lobe epilepsy and hippocampal sclerosis

 

10.30-10.45 Přestávka

 

10.45-12.30 Farmakoterapie epilepsie

Předsedající: Slonková J., Pail M.

 • Horák O. Kanabinoidy v léčbě dětských epilepsií
  Přednáška sponzorovaná společností Swixx Biopharma s.r.o.
 • Amlerová J. Léčba epilepsie u seniorů  
  Přednáška sponzorovaná společností EISAI                                 
 • Halačová M.Problematika podávání intravenózních antiepileptik na JIP (nežádoucí účinky, lékové interakce, inkompatibility, podávání NGS)            
 • Slonková J., Bar M., Togtokhjargal A. 
  Cenobamát – cesta od klinické studie po každodenní praxi – zkušenosti FN Ostrava    
 • Štěrbová K., Vlčková M., Lifková M., Zárubová J., Cíbochová R., Sedláčková L., Kršek P., Laššuthová P.
  Cílená terapie epilepsií podmíněných mutací v genu KCNQ2
 • Pail M. Farmakoterapie myoklonických záchvatů - JME, PME, FAME
 • Strýček O. Hyponatremie jako problematický nežádoucí účinek protizáchvatové léčby

 

12.30-13.20 Přestávka, oběd


13.20-14.00 Satelitní sympozium společnosti Angelini Pharma Česká republika s.r.o.

Předsedající: Brázdil M.

 • Brázdil M., Doležalová I., Hofericová B.
  Cenobamát – tři kroky ke svobodě

14.00-14.15 Přestávka

  

  14.15-15.45 Speciální sympozium Centra pro epilepsie Brno s přípitkem      
    
  Předsedající: Brázdil M, Rektor I.

  • Brázdil M. Úvod            
  • Rektor I. Pokročilé neurozobrazování v epileptologii
  • Brázdil M. Nové elektrofyziologické biomarkery kortikální excitability a epileptogenicity                                                                                        
  • Strýček O. Role funkční MR v prevenci pooperačního mnestického deficitu u AMTR
  • Chrastina J. Minimálně invazivní epileptochirurgie         
  • Pail M. Výsledky radiofrekvenčních termokoagulací u našich pacientů
  • Horák O. Ketogenní dieta v éře precizní medicíny            

   

  15.45-16.00 Přestávka


  16.00-17.00 Satelitní sympozium společnosti UCB s.r.o.
  • Horák O., Brožová K., Brázdil M., Marusič P.
   Lennox-Gastautův a Dravetové syndrom od dětství po dospělost - starý příběh s novým koncem


  17.00-17.15 Přestávka

   

  17.15-18.40 Workshop se členy Výboru ČLPE                          
  • Informovat pacienty s epilepsií o riziku SUDEP? Kdy a jak?
   • Moderuje: Pail M.

  PÁTEK 10. 11. 2023

  9.00-10.30 Epileptogenetika

  Předsedající: Danhofer P., Horák O.

  • Danhofer P. Genetika epilepsií – právní a etická úskalí
  • Lifková M., Zárubová L., Cíbochová R., Marusič P., Kršek P., Laššuthová P., Štěrbová K.
   Fenotypovo-genotypová charakteristika souboru 18 pacientů s patogenní variantou v KCNQ2 genu            
  • Radová S., Kušíková K., Švecová L., Miklošová M., Skalická K., Krajčovičová V., Kolníková M.
   Superrefraktérny fokálny myoklonický status epilepticus u 6-ročného pacienta s patogénnym variantom v géne DNM1L
  • Suroviaková S., Ramos Rivera G.A., Igaz M., Kršiaková J., Nosáľ S., Bánovčin P.
   Alpers Huttenlocherov syndróm – vzácná příčina superrefraktérného status epilepticus
  • Doležalová I. Genetické testování dospělých pacientů s farmakorezistentní epilepsií – pilotní data
  • Macháček M. Časná diagnostika kardiogenní příčiny SUDEP u pacientů se syndromem Dravetové                                                                       

   

  10.30-10.45 Přestávka

   

  10.45-12.15 Co nového přinesl výzkum v epileptologii?

  Předsedající: Komárek V., Rektor I.

  • Komárek V. Přínos translačního výzkumu pro diagnostiku a léčbu nezvladatelných epilepsií                                                                                   
  • Mičan J., Borko S., Planas-Ilesias J., Mazurenko S., Kabourek P., Bébarová M., Horák O., Brázdil M., Damborský J., Bednáš D.
   PredictNEURO: Webový server pro strukturně-bioinformatickou analýzu mutací v rozvoji epilepsie
  • Meluš J., Hapáková L., Pakosová E., Timárová G.
   Účinnosť a bezpečnost repetitívnej transkraniálnej magnetickej stimulácie pri liečbe pacientov s farmakorezistentnou epilepsiou – pilotné výsledky
  • Fousek J. The Virtual Epileptic Patient: Od matematických modelů ke klinickým aplikacím                                                                                   
  • Williamson A. Non-invasive deep brain stimulation using Temporal Interference for patient-specific suppression of epileptogenic biomarkers
  • Goliášová Z. Epilepsie a neurodegenerace: hledání společných stop

   

  12.15-13.00 Přestávka, oběd

   

  13.00-14.30 Epileptochirurgie

  Předsedající: Brázdil M., Marusič P.

  • Brázdil M. Ultrarefrakterní epilepsie
  • Marusič P. Předoperační vyšetření – změny v paradigmatu
  • Fábera P. Extraoperační přímá kortikální stimulace – metodická úskalí a naše zkušenosti                                                                                   
  • Brichtová E. Chirurgická léčba mesiotemporální epilepsie: srovnání klinických výsledků s histologickým a MRI nálezem
  • Horák O. Varianty hemisferotomie – s respektem i razancí

   

  14.30-14.45 Přestávka

   

  14.45-16.00 AI (Umělá inteligence) v epileptologii      

  Předsedající: Klimeš P., Strýček O.

  • Klimeš P. Umělá inteligence (AI) – základní principy a použití
  • Marusič P. Potenciál AI při volbě farmakoterapie
  • Doležalová I. AI v predikci efektu neurostimulačních metod?
  • Nejedlý P. Predikce nadcházejícího epileptického záchvatu s využitím AI
  • Šturek M. Komparativní studie s využitím modelů automatického strojového učení z invazivních EEG dat pro lokalizaci epileptogenní zóny

   

  16.00-17.00 Klub epileptických záchvatů

  Předsedající: Doležalová I., Horák O.

  • Ryzí M., Hanáková P., Horák O., Danhofer P.  Autoimunitní encefalitidy a epilepsie
  • Tomášek M., Libý P., Bělohlávková A., Kudr M., Jahodová A., Kršek P.
   Křída, která psala sama
  • Amlerová J.
  • Deutschová B.
  • Bělohlávková A.

   

  17.00   Závěr Sjezdu

  POSTEROVÁ SEKCE

  1. Sonawane S, Kurucová T, Al Tukmachi D, Blavet N, Bystrý V, Kubová H, Brázdil M. MicroRNA and mRNA expression profiling of the hippocampus in a rat model of acute recurrent neonatal seizures
  2. Hanáková P. a kol. Epilepsie jako komorbidita nebo první projev onemocnění MOGAD?