Aktivní účast

Možnosti aktivní účasti:

35. ČESKÝ A SLOVENSKÝ EPILEPTOLOGICKÝ SJEZD
 • Epileptochirurgie
 • Epileptogenetika
 • Protizáchvatová medikace
 • Co nového přinesl výzkum v epileptologii?
 • Kazuistiky
 • Posterová sekce
 • Varia
69. ČESKÝ A SLOVENSKÝ SJEZD KLINICKÉ NEUROFYZIOLOGIE
 • EEG
 • Evokované potenciály
 • EMG
 • Funkční mapování mozku
 • Neurofyziologické školy
 • Posterová sekce
 • Varia

Přihlášení k aktivní účasti

Pro přihlášení k aktivní účasti využijte, prosím, registrační formulář, který naleznete ZDE.

Vezměte, prosím, na vědomí, že v případě aktivní účasti je vždy nutné vyplnit registrační formulář pro aktivní účastníky.

Přihlášky k aktivní účasti zasílejte nejpozději do 10. 9. 2023.

Potvrzení aktivní účasti

V průběhu měsíce září obdržíte informaci o přijetí/nepřijetí sdělení do programu akce (netýká se vyzvaných sdělení, která jsou přijata automaticky). Vědecký výbor si vyhrazuje právo vyřadit příspěvky, které nebudou formálně či obsahově odpovídat nebo je již nebude možné do programu z kapacitních důvodů zařadit.

Pokyny pro zpracování abstraktů (přednášek i posterů)

 • autory a spoluautory uveďte celým jménem včetně titulů a pracoviště
 • vlastní text by měl být výstižný, konkrétní, v rozsahu max. 1 strany A4 (MS Word)
 • doporučené písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5

 

 Bližší pokyny pro jednotlivé typy aktivní účasti budou zaslány na Vaší e-mailovou adresu po uzávěrce přihlášek v průběhu měsíce září.