69. ČESKÝ A SLOVENSKÝ SJEZD KLINICKÉ NEUROFYZIOLOGIE


ČTVRTEK 9. 11. 2023

Škola klinické neurofyziologie I

9.00–9.50

 • Ehler E. EMG: kondukční studie (I. kurz - salonek Argentum 1)
9.00–9.50
 • Ceé J. Evokované potenciály: BAEP (II. kurz - salonek Argentum 2)

9.55–10.45

 • Mazanec R. EMG: jehlová EMG (III. kurz - salonek Argentum 1)
9.55–10.45
 • Bravermanová A. Evokované potenciály: kognitivní EP (IV. kurz - salonek Argentum 2)


Školy klinické neurofyziologie nejsou zahrnuty v registračním poplatku. Pro registraci na jednu ze škol kontaktujte, prosím, Dominiku Rekovou na e-mailu rekova@solen.cz
Cena za jeden z kurzů je 500 Kč.


10.45–11.00 Přestávka

 

11.00–12.00 Slavnostní zahájení Neurofyziologického sjezdu

Předsedající: Brázdil M., Bareš M.

Předání ceny ČSKN 2023 a prezentace vítězné práce

 • Ostrý S, Nevšímal M, Reiser M, Voldřich R, Krtička O, Kubále J, Nevšímalová M, Fiedler J.
  Intraoperative neurophysiological monitoring during urgent surgical extracranial internal carotid artery recanalization

Předání ceny HuBraM 2023 a její prezentace

 • Kovářová A, Gajdoš M, Rektor I, Mikl M.
  Contribution of the multi-echo approach in accelerated functional magnetic resonance imaging multiband acquisition

Amblerova přednáška

 • Kremláček J. Elektrofyziologický obraz zrakové percepce pohybu

 

12.00–13.00 Přestávka, oběd, jednání výboru České společnosti pro klinickou neurofyziologii
 
13.00–14.00 Sekce HuBraM

Předsedající: Kremláček J., Mikl M.  

 • Mikl M., Nováková M., Kovářová A., Gajdoš M, Mareček R.
  Zpracování komplexních multi-echo dat funkční magnetické rezonance
 • Nováková M., Mikl M.
  Využití rychlého snímání ve fMRI – srovnání MBEPI a MREG sekvencí                                                                       
 • Gajdoš M., Nováková M., Lamoš M., Říha P., Mikl M., Rektorová I.
  Detekce prodromálního stádia demence s Lewyho tělísky pomocí kombinace metod dynamické funkční konektivity                                   
 • Výtvarová E., Lamoš M., Morávková I, Brabenec L., Rektorová I.
  Resting state networks in prodromal dementia with Lewy bodies                                                                                 
 • Pupíková M., Šimko P., Mitterová K., Lamoš M., Gajdoš M., Šimo A., Rektorová I. 
  Modulace pracovní paměti pomocí theta-tACS fronto-parietální sítě

 

14.30–14.45 Přestávka

 

14.45–16.15 EMG sekce – Aktuální elektrofyziologická diagnostická kritéria nejvýznamnějších neuromuskulárních onemocnění   

Předsedající: Voháňka S., Vlčková E.

 • Mazanec R. Elektrofyziologická diagnostika u hereditárních neuropatií
 • Ehler E. Chronická zánětlivá demyelinizační polyneuropatie                
 • Bednařík J. Elektrofyziologická diagnostická kritéria multifokální motorické neuropatie                                                                                   
 • Adamová B. Guillain-Barré - aktuální elektrofyziologická diagnostická kritéria
 • Vlčková E. Elektrofyziologická diagnostika onemocnění motoneuronu v kontextu aktuálních guidelines                                                                                 

 

16.15–16.30 Přestávka

 

16.30–17.30 Neurostimulace

Předsedající: Kremláček J., Bočková M.

 • Lamoš M., Bočková M., Trajlínek J., Studnička O., Daniel P., Chrastina J., Jančálek R., Williamson A., Rektorová I. 
  První kroky v neinvazivní hluboké mozkové stimulaci u Parkinsonovy nemoci                                                                                   
 • Brabenec L., Kovac D, Mekyska J, Rehulkova L, Kabrtova V, Rektorova I. 
  Home-based non-invasive brain stimulation in combination with speech therapy on hypokinetic dysarthria in Parkinson’s disease
 • Bočková M., Lamoš M., Chrastina J., Daniel P., Kupcová S., Říha I., Šmahovská L., Baláž M., Rektor I.
  Coupling between beta band and high frequency oscillations as a clinically useful biomarker for DBS

PÁTEK 10. 11. 2023

Škola klinické neurofyziologie II

9.00–9.50 

 •  Marusič P., Fábera P., Krýsl D. EEG – fenomenologie EEG – praktické ukázky a sjednocení pojmů (V. kurz - salonek Argentum 1)

9.55–10.45

 • Doležalová I., Marusič P. EEG: Interiktální a iktální EEG vzorce a elektro-klinicko-anatomická korelace (VI. kurz - salonek Argentum 1)


Školy klinické neurofyziologie nejsou zahrnuty v registračním poplatku. Pro registraci na jednu ze škol kontaktujte, prosím, Dominiku Rekovou na e-mailu rekova@solen.cz
Cena za jeden z kurzů je 500 Kč.

 

10.45–11.00 Přestávka

 

11.00–13.00 Varia

Předsedající: Ehler E., Hluštík P.

 • Holečková I. Vztah funkce míšních drah a šíře kanálu páteřního v závislosti na změně osy krční páteře hodnocený pomocí dynamické MR a EP            
 • Smyčka J, Lázňovská B, Kremláček J. Objektivizace zrakové fixace během vyšetření zrakových evokovaných potenciálů                                                                  
 • Brušáková Š., Holečková I., Ceé J., Zítek H., Humhej I. 
  Monitorace neuroplasticity po nervových transferech pomocí EMG sledování synkinez
 • Brušáková Š., Holečková I., Ceé J., Zítek H., Humhej I. 
  Analýza výsledků rekonstrukčních operací brachiálního plexu v MNUL
 • Gescheidt T., Minks E. 
  Ultrasonografické vyšetření periferních nervů v diagnostice chronické zánětlivé demyelinizační polyneuropatie                        
 • Marečková K., Mareček R, Andrysková L., Brázdil M., Nikolova YS. 
  Prenatal exposure to alcohol and its impact on reward processing and substance use in young adulthood: Findings frm a prenatal birth cohort study
 • Kotačková L., Mareček R., Mouraviev A., Tang A., Brázdil M., Čierný M., Paus T., Pausová Z., Marečková K.
  Bariatric surgery and its impact on depressive symptoms, cognition, brain and inflammation
 • Czekóová K. Vztah kognice a sociální kognice a jejich neurofyziologické koreláty u sklerózy multiplex                        

 

13.00-14.00 Přestávka, oběd

 

14.00–15.30 EEG

Předsedající: Baláž M., Pail M.     

 • Kočvarová J. Video-EEG monitoring; Quo Vadis?                        
 • Jordánek T., Lamoš M., Mareček R. 
  Vertikální mikrostavová topografie v EEG datech              
 • Koudelka V., Hubený J. Brunovský M., Horáček J. Zanov F., Páleníček T. 
  Mezi-mozková funkční konektivita v EEG během Ayahuasca ceremonie: analýza pilotních dat                        
 • Kajšová M., Kalina A., Marusič P., Hammer J.
  Reprezentace symbolů s číselnou hodnotou v lidském mozku pomocí intrakraniálního EEG
 • Černý F., Piorecká V., Dudysová D., Kopřivová J., Piorecký M.
  Mikrostavová EEG analýza pro posouzení efektu fázově zacílených akustických stimulů na pomalovlnný spánek            
 • Štrobl J., Koudelka V., Piorecký M. 
  Potlačení svalového artefaktu v EEG za pomoci metody Kanonické korelační analýzy                                                                                   

 

15.30 Závěr Sjezdu

POSTEROVÁ SEKCE

 1. Brabenec L., Kovac D, Mekyska J, Rehulkova L, Kabrtova V, Rektorova I. Home-based non-invasive brain stimulation in combination with speech therapy on hypokinetic dysarthria in Parkinson’s disease