35. český a slovenský epileptologický sjezd
69. český a slovenský sjezd klinické neurofyziologie

9.–10. 11. 2023

Courtyard by Marriott Brno

Modul: Intro banner


Milé kolegyně a milí kolegové!

V hotelu Courtyard by Marriott v Brně se ve dnech 9. a 10. listopadu 2023 bude konat 35. ročník Českého a slovenského epileptologického sjezdu a paralelně s ním 69. český a slovenský sjezd klinické neurofyziologie.

Jménem České ligy proti epilepsii a České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP si Vás srdečně dovolujeme pozvat k účasti.

Připravujeme pro Vás zajímavý program v rámci čtyř hlavních dynamických a recentních epileptologických témat, kterými jsou:

  • Epileptochirurgie
  • Epileptogenetika
  • Protizáchvatová medikace
  • Co nového přinesl výzkum v epileptologii?

Již tradičně proběhne v rámci epileptologického sjezdu oblíbený Klub epileptických záchvatů, sekce věnovaná využití umělé inteligence v epileptologii, pracovní workshop, v němž se pod vedením doc. Paila společně se členy výboru ČLPE pokusíme nalézt konsensus stran informování o riziku SUDEP a v neposlední řadě plánujeme i sympozia zaměřená na nové protizáchvatové léky či speciální sympozium Centra pro epilepsie Brno ke 30. výročí od jeho založení. Jak je z uvedeného patrné, maximálně se vynasnažíme vytvořit program vysoce atraktivní pro všechny. Pro ty, kteří se s pacienty s epilepsií setkávají v běžných nebo specializovaných ambulancích, ale rovněž pro ty, pro které je epilepsie oblastí výzkumu. Máme v úmyslu i ty nejnovější poznatky a vědecké výsledky ve světě i v naší republice prezentovat tak, aby to bylo v kontextu praxe a zajímavé i přínosné pro všechny účastníky. Z výše uvedeného je zřejmé, že vytvoříme vyvážený doškolovací i vědecký program, kde si každý najde v rámci oblastí svého zájmu to pravé.

Paralelní přiřazení Neurofyziologického sjezdu a zorganizování brněnského „dvojsjezdu“ má svoje racionální opodstatnění, přičemž i v této části plánované akce již teď činíme vše pro sestavení atraktivního programu se zařazením bloků přednášek z tradičních elektrofyziologických oblastí (jako jsou EEG a evokované potenciály, či EMG), ale i dvou bloků sekce funkčního mapování mozku (HUBRAM) a další. A jak se již stalo v posledních letech dobrým zvykem, proběhnou i v Brně čistě edukační Neurofyziologické školy (vždy v ranních hodinách po oba kongresové dny).

 Je zvykem, že v průběhu kongresů probíhá řada přátelských i pracovních setkání a diskuzí. Jsme si jisti, že příjemné a funkční prostředí hotelu Courtyard by Marriott v Brně Vám k tomu poskytne dostatek vhodných míst i zákoutí. Konečně další výbornou příležitostí pro relaxaci, ale i „networking“, bude společenský večer organizovaný společně pro obě akce.

 Doufáme, že získáte zcela nové poznatky, utřídíte si ty předchozí a prožijete příjemné chvíle během doprovodného společenského programu. Věříme pevně, že osvěžení a nové znalosti Vám poskytnou jistotu a komfort pro Vaši další práci.

 Tak tedy v listopadu v Brně!

 

doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.                                        prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., FRCP

Prezidentka České ligy proti epilepsii                                     Předseda ČSKN ČLS JEP a předseda sjezdů

 

Pořadatel

SOLEN, s. r. o., ve spolupráci s I. neurologickou klinikou FN u sv. Anny, Brno

Odborná garance

Česká liga proti epilepsii
Slovenská liga proti epilepsii
Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP

Předseda sjezdů

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
Aktuality

Školy klinické neurofyziologie Vám nabízejí několik odborných kurzů

Školy klinické neurofyziologie Vám nabízejí několik odborných kurzů

V rámci 69. českého a slovenského sjezdu klinické neurofyziologie jsme pro Vás do programu zařadili několik kurzů v rámci Škol klinické neurofyziologie. Nezapomeňte se na vybrané kurzy přihlásit na e-mailu rekova@solen.cz. Kurzy nejsou zahrnuty v registračním poplatku a jsou zpoplatněny částkou 500 Kč / kurz.

Přijměte pozvání na vzdělávací kurz o mapování funkce a struktur mozku

Přijměte pozvání na vzdělávací kurz o mapování funkce a struktur mozku

Ve dnech 7.-8. listopadu 2023 se prostorách CEITEC MU v Brně uskuteční Vzdělávací kurz NEUROLMAGING. Těšit se můžete na odborná témata: anatomické a fyziologické mapování mozku, měření a analýzy EEG, MRI, neinvazivní techniky stimulace mozku a spoustu dalších. Nejaktuálnější informace naleznete na https://muni.cz/go/NeuroImagingCourse.

Valná hromada EPI 99

Valná hromada EPI 99

Lékaři do 35 let, kteří jste členy České ligy proti epilepsii, sledujte program Českého a slovenského epileptologického sjezdu, ať Vám neunikne termín Valné hromady EPI 99. Na programu bude zhodnocení období od posledního setkání a také budete seznámeni s plánovanými novinkami.

Cena Jana Marca Marci za nejkvalitnější publikaci

Cena Jana Marca Marci za nejkvalitnější publikaci

Stejně jako v předchozích letech, tak i v rámci odborného programu letošního ročníku Sjezdu české a slovenské ligy proti epilepsii bude předána Cena Jana Marca Marci, která je vypisována každoročně Českou ligou proti epilepsii. Vítěz získá finanční odměnu ve výši Kč 40 000,- . A jak je možné Cenu Jana Marca Marci získat? Podívejte se na podmínky na https://www.clpe.cz/cena-j.-m.-marci.

Plenární schůze ČLPE

Plenární schůze ČLPE

Chcete být platnými členy ČLPE a podílet se na jejím chodu? Nezapomeňte se zúčastnit plenární schůze ČLPE, která se uskuteční ve čtvrtek v pozdních odpoledních hodinách po skončení odborného programu Českého a slovenského epileptologického sjezdu.

Systém akreditace ČLK

Systém akreditace ČLK

Česká lékařská komora zavedla nový zautomatizovaný systém připisování kreditů prostřednictvím jednotného vzdělávacího portálu. Pro připsání kreditů absolventům vzdělávací akce je třeba mít k dispozici správné ČLK ID.

Tímto prosíme, abyste při registraci uváděli do poznámky své ČLK ID. Pokud jej neznáte, můžete ho vyhledat ZDE. My pak zajistíme, aby vám byly zasloužené kredity připsány. Děkujeme za spolupráci!

Modul: Aktuality


Generální partneři

Partneři

Modul: Partneři